et | en

Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile

Lisa tellimusse

Õpik on loogiline jätk samade autorite ümbertöötatud 10. klassi õpikule. Uues õpikus on mitmekesistatud kõnetemaatikat (teemad: Elukeskkond. Meedia. Tehnika. Kultuurilugu.Vaba aeg), lisatud kõnematerjal õppekava läbivatel teemadel, kultuuriloolist ainest illustreerivad fotod, rohkem tähelepanu on pööratud grammatikale ja ülesannetele, mis suunavad õpilasi eesti keelt kasutama väljaspool kooli. Väljaandes arvestatakse riikliku õppekava nõudeid, ülesannete süsteem on suunatud õppurite loovuse

arendamisele.

Sisukord

http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=4012

Näidisleheküljed

http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=4013

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Ele Viilipus, Malle Rüütli
Kirjastus Koolibri
Aasta 2008
ISBN 978-9985-0-2330-3
Hind 13.23 EUR

« Tagasi nimekirja