et | en

Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile, 1. osa

Lisa tellimusse

Täiendatud ja uuendatud eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kooli 6. klassile koosneb kaheosalisest õpikust, töövihikust, kahest CD-st ja õpetajaraamatust. Õppekomplektis arvestatakse ainekava nõudeid, õpetajate soovitusi ning toetutakse õppijate varasemale keeleõppe kogemusele. Kommunikatiivse orientatsiooniga õpik on varasemast rohkem suunatud teiste osaoskuste arendamisele, sellega võimaldab hoolikalt organiseeritud materjal valida õpetajal talle sobivat keeleõppe strateegiat. Kõneaine on eakohane ja lastesõbralik ning sisaldab tekste koolist ja kodust, spordist ja mängudest, olmest ja tulevikumaailma aimatavatest joontest. Jätkatakse eesti lastekirjanike teoste tutvustamist, 5. klassi õpikust tuttavad uudsed rubriigid juhivad õpilasi senisest aktiivsemalt Eesti meediakanalitesse, lihvitakse Interneti kasutamisoskusi. Keelendid ja grammatika lähtuvad ainekavast ja õpiku temaatikast ning viisakusja suhtlemisväljendid on õppijale abiks igapäevasteks olmeolukordades.

Näidisleheküljed

http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=4212

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Anne Jänese, Antidea Metsa
Kirjastus Koolibri
Aasta 2008
ISBN 978-9985-0-2364-8
Hind 10.99 EUR

« Tagasi nimekirja