et | en

Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 8. klassile, 1. osa

Lisa tellimusse
http://w.koolibri.ee/download/?action=real&id=4495

Uuenenud õppekomplekt koosneb õpikust (kahes osas), töövihikust ja kahest CDst, need on nii suhtlus- kui grammatikateemade osas omavahel seotud tervik. Õppekomplektis arvestatakse riikliku õppekava nõudeid, ülesannete süsteem on suunatud õppurite loovuse arendamisele. Õppekomplekt on suunatud kõigi kõne osaoskuste kujundamisele, seetõttu lisatakse kuulamisvilumuste kujundamiseks helisalvestus. Uuenenud õpikus on kaasajastatud kõnetemaatikat, lisatud kõnematerjal õppekava läbivatel teemadel, kultuuriloolist ainest illustreerivad fotod, rohkem tähelepanu on pööratud ülesannetele, mis suunavad õpilasi eesti keelt kasutama väljaspool kooli. Muutunud on õpiku formaat. Õpik vastab õppekava nõuetele.


Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Aino Siirak
Kirjastus Koolibri
Aasta 2015
ISBN 9789985036648
Hind 10.16 EUR

« Tagasi nimekirja