et | en

Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmega

Lisa tellimusse

"Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmega" on käsiraamat, mis esitab kokkuvõtlikult õigekeelsuse alused ja kujundab harjutuste abil praktilise õigekirjaoskuse. "Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmega" annab lihtsa ja süsteemse ülevaate eesti keele õigekirjast, käsitletakse

  • häälikute õigekirjutust,
  • algustäheortograafiat,
  • lühendite ja märkide kasutamist,
  • kokku- ja lahkukirjutamist,
  • numbrite kirjutamist,
  • kirjavahemärkide tarvitamist.

"Eesti keele ortograafia harjutuste ja võtmega" sobib nii eesti keele kui emakeele kui ka eesti keele kui võõrkeele õppimiseks põhikoolis, gümnaasiumis ja kõrgkoolis. "Eesti keele ortograafia" on asendamatu õppevahend kõigile keelehuvilistele, ka neile, kellel on kutsetöös vaja korrektset õigekirjaoskust: õpetajatele, tõlkijatele, ajakirjanikele, toimetajatele, korrektoritele ja reklaamikirjutajatele.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Aavo Valmis
Kirjastus Tea Kirjastus
Aasta 2012
ISBN 978-9949-24-128-6
Hind 12.75 EUR

« Tagasi nimekirja