et | en

Eesti keele oskuse arenemine ja arendamine (2021)

Lisa tellimusse

Käsiraamat „Eesti keele oskuse arenemine ja arendamine. Kirjalik õppijakeel“ annab ülevaate eesti keele kui sihtkeele oskuse arengust ja eesti õppijakeele erijoontest seniste uurimis tulemuste valguses. Lähemalt käsitletakse sihtkeeleõppe tähtsamaid mõisteid ja keeleoskuse omandamist seletavaid teooriaid, keeleõppija individuaalsust kujundavaid tegureid, õppijakeele sõnavara ja grammatika arengut ning tekstiloomeprotsessi. Käsiraamatus tutvustatakse eesti vahekeele korpust ja selle kasutusvõimalusi ning võrreldakse eri emakeelega õppijate ja emakeelekõnelejate keelekasutust. Käsiraamatu koostamisel on silmas peetud esmajoones erialaspetsialistide, aga ka keeleõppijate, praeguste ja tulevaste õpetajate, keeleõppe korraldajate, õppematerjalide koostajate, keeleoskuse hindajate ja keelehuviliste vajadusi. Õpetajakoolituse üliõpilastele sobib käsiraamat õppematerjaliks.

http://www.eksa.ee/Default.aspx?PageID=179&Book=826

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Pille Eslon, Annekatrin Kaivapalu, Katre Õim, Mare Kitsnik, Olga Gaitšenja, Kais Allkivi-Metsoja
Kirjastus EKSA
Aasta 2021
Hind 14 EUR

« Tagasi nimekirja