et | en

EESTI KEELE OSKUSE ARENEMINE JA ARENDAMINE

Lisa tellimusse

Käsiraamat „Eesti keele oskuse arenemine ja arendamine. Kirjalik õppijakeel“ annab ülevaate eesti keele kui sihtkeele oskuse arengust ja eesti õppijakeele erijoontest seniste uurimis tulemuste valguses.

Lähemalt käsitletakse sihtkeeleõppe tähtsamaid mõisteid ja keeleoskuse omandamist seletavaid teooriaid, keeleõppija individuaalsust kujundavaid tegureid, õppijakeele sõnavara ja grammatika arengut ning tekstiloomeprotsessi. Käsiraamatus tutvustatakse eesti vahekeele korpust ja selle kasutusvõimalusi ning võrreldakse eri emakeelega õppijate ja emakeelekõnelejate keelekasutust

https://www.apollo.ee/eesti-keele-oskuse-arenemine-ja-arendamine.html

Tüüp õpik
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Pille Eslon, Annekatrin Kaivapalu, Katre Õim, Mare Kitsnik, Olga Gaitsenaja, Kais Allkivi-Metsoja
Kirjastus EKSA
Aasta 2021
ISBN 978-9949-684-80-9
Hind 22.95 EUR

« Tagasi nimekirja