et | en

Eesti keele töölehed 6-7aastastele

Läbi müüdud

A4 formaadis töölehtede komplekt. Kompektis on 30 töölehte. Töölehed on kahepoolsed, esiküljel on ülesanded lapse jaoks ja tagaküljel selle töölehe abil harjutatav keelematerjal teadmiseks õpetajale ja lapsevanemale. Töölehed on must-valged. Ühe töölehega saab teha mitmeid erinevaid ülesandeid, näit lugude jutustamine, erinevad kõnelemisülesanded, värvimine, meisterdamine jm).

Tasuta kättesaadavad veebiaadressil http://www.meis.ee/est/haridus/alusharidus (Laste töölehed (4-5 aastased, PDF 4,9 MB).

Materjal valmis projekti „Koolieelsetes lasteasutustes eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine ja koolitajate koolitamine” raames ja paberile trükitud tiraaž jaotati tasuta.

Tüüp muu
Tase lapsed
Teema Keeleõpe
Autor Integratsiooni Sihtasutus
Kirjastus Integratsiooni Sihtasutus
Aasta 2006
ISBN 0

« Tagasi nimekirja