et | en

Eesti keele tööraamat 5. klassile. I osa (2018 Maurus)

Lisa tellimusse

main_image

Mauruse 5. klassi eesti keele õppevara ilmub tööraamatute formaadis, sest see võimaldab õpilasel kõige mugavamalt ja kompaktsemalt materjali harjutada ning kinnistada. Koostajad lähtuvad riiklikust õppekavast ja seega on põhiteemad algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutamine, hääliku-, vormi-, sõnavara- ja lauseõpetus ning keele olemus üldiselt. Tähelepanu pööratakse ka õpilase sõnavara arendamisele ning igas jaotuses on üks suurem tekstiõpetuse plokk.

Oluline märksõna on ka lõiming. Igas alapeatükis leiduvad tekstid või harjutused, mis on seotud mõne Eesti paiga ja kindla teemaga, näiteks spordi, kunsti, tervise, õppimise, teaduse, muusika vms-ga. Tööraamatus leidub ülesandeid nii üksi, kaaslasega kui ka väiksemas rühmas lahendamiseks. Ka metoodika on võimalikult mitmekesine – tööraamat sisaldab nii ortograafiaharjutusi, piltülesandeid, mälu- ja tajuülesandeid, ristsõnu kui ka funktsionaalseks lugemiseks mõeldud tekste, tähelepanu on pööratud ka digiõppe võimalustele.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Reet Varik, Kaja Männi
Kirjastus Maurus
Aasta 2018
ISBN 9789949641079
Hind 8.8 EUR

« Tagasi nimekirja