et | en

Eesti keele töövihik 3. klassile II osa(künnimees)

Lisa tellimusse

Töövihik sobib kasutamiseks erinevate õpikutega 3. klassi teisel poolaastal, käsitlemaks õppekavas ettenähtud õigekirjateemasid. Töövihikus on harjutusi, mis arendavad taju, tähelepanu, mõtlemist ja loovust. Korratakse 1. ja 2. klassis õpitud keeleteadmisi, lisanduvad 3. klassi teemad. Harjutused on jaotatud teemade järgi, iga teema juures on esile toodud õigekirja põhireeglid. Keeleteemade õppimist toetavad lühijutud ja luuletused. Õpitut aitavad kinnistada enesekontrolliharjutused ehk iseseisvad tööd koos õpilase tagasisidega ja harjutavad etteütlused.

Kuulamisoskus on keelekasutuse osaoskus, mille arendamisel on esimeses kooliastmes tähtis koht ja selleks on 3. klassi töövihikus ka kuulamisharjutused (kuulamistekstid on õpetajaraamatus).

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Küllike Kütimets, Mare Kütt
Kirjastus Künnimees
Aasta 2018
Hind 2.6 EUR

« Tagasi nimekirja