et | en

Eesti keele töövihik vene õppekeelega koolile. 7. klass

Lisa tellimusse

7. klassi õppekomplekti kuulub läbivalt eestikeelne õpik ja töövihik, õpetajaraamat ja 2 heliplaati. Õppekomplektis on kokku 16 teemat: Sünnipäev on tore päev; Millega sõidame?; Meie igapäevane toidulaud ja vitamiinid; Sport on vahva; Kommiparadiis; Astrid Lindgren; Leiutised meil ja mujal; Mina ja teised; Kiri ja e-kiri; Minu kodu; Kodused tööd; Lemmikloomad kodus; Meie ja väikemaailm; Kodukoha muistendid; Loodus ja meie.

Õppekomplektis pööratakse tähelepanu kõikide osaoskuste (kuulamine, lugemine, kirjutamine, kõnelemine) arendamisele. Lisaks õppeteemadele on õpikus kuuulamistekstide ärakirjutused, eesti-vene sõnastik ja Eesti ja Euroopa kaardid. Õppekomplekti juurde kuulub mahukas kuulamismaterjal, kus on eesti laule, muusikaga hääldamisharjutusi ja nii näitlejate loetud tekste kui ka autentseid intervjuusid tavaliste eesti koolilastega.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Ingrid Krall, Kristi Saarso, Elle Sõrmus
Kirjastus Ilo
Aasta 2004
ISBN 9985-57-590-3
Hind 4.41 EUR

« Tagasi nimekirja