et | en

Eesti kirjakeel

Läbi müüdud

“Eesti kirjakeel” on kirjutatud gümnaasiumi eesti keele õigekeelsuse kursuse nõudeid silmas pidades. Õpiku eesmärk on anda eesti õigekeelsusreeglid, nende seletused ja samm-sammulised enesekontrolli algoritmid, mille abil on võimalik õigekeelsusvigade võimalust vähendada. Materjal on esitada nii, et õpikut saaksid kasutada ka iseõppijad. Õigekeelsuse omandamiseks vajalikele grammatikaterminitele ning mõistetele on antud lühiseletused koos viidetega nähtuse põhjalikumale käsitlusele õpikus “Eesti keele struktuur”. Õigekeelsusküsimuste kõrval pühendab õpik palju tähelepanu ka eesti kirjakeele kujunemisloole. Selle materjali eesmärk on näidata, et eesti kirjakeel on paljude põlvkondade püsiva töö vili, aga samas ka üks vahenditest, mille abil maarahvast sai eesti rahvus. See peaks aitama motivatsiooni luua neil, kes hoolivad isamaalistest väärtustest. Õpiku juurde kuulub töövihik ja õpetajaraamat. Õpik on haridusministeeriumi kinnitusega, kahevärvitrükis, maht 224 lk.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Martin Ehala
Kirjastus Künnimees
Aasta 2002
Hind 6.9 EUR

« Tagasi nimekirja