et | en

Erinevad esitajad, Eesti rahvamuusika antoloogia

Lisa tellimusse

Valimik keskendub ühele pärimusliigile: 98 salvestusega on esindatud eesti rahvamuusika vanim laulustiil, regivärsiline rahvalaul. (Uuemat, 17.-18. sajandil levima hakanud lõppriimilis-stroofilist laulu sisaldas teine valimik, mis anti välja siinse antoloogia esmaväljaandest paar aastat hiljem: Eesti rahvalaule ja pillilugusid II, Tartu 1974, koostajad Ingrid Rüütel, Herbert Tampere ja Erna Tampere.) Suhteliselt tagasihoidlik on instrumentaalmuusika valik - 17 pala. Koostajate eesmärgiks oli lisada põhjalikule regilaulu tutvustusele lühike ülevaade eesti traditsioonilistest instrumentidest ja neil mängitavast muusikast. Selline vahekord vanema rahvalaulu ja instrumentaalmuusika vahel oli antud kogumiku puhul taotluslik, ent peegeldab samas eesti folkloristikas ajalooliselt kujunenud kaanonit, mille tuumaks on regilaulud kui arhailine, genuiinne ja Lääne kultuuri taustal unikaalne rahvuslik pärand.

Tüüp CD
Teema Muusika
Autor Herbert Tampere, Erna Tampere ja Ottilie Kõiva
Kirjastus Eesti Kirjandusmuuseum
Aasta 2003

« Tagasi nimekirja