et | en

Erivajaduste määratlemine

Lisa tellimusse

Raamatus käsitletakse laste ja noorukite üldisi arenguhäireid, autismispektri häireid, spetsiifilisi õpiraskusi, emotsionaalseid ja käitumishäireid, sensoorseid kahjustusi ning teisi erivajaduste vorme.

Raamatus olevad erivajaduste kirjeldused ja vaatluslehed aitavadki nii õpetajatel, vanematel kui ka teistel laste ja noorukitega tegelevatel spetsialistidel märgata õpilaste eripärasid ja häireid, välja selgitada iga õpilase võimalikke erivajadusi, mõista mitmesuguste erivajaduste põhjusi ja iseloomulikke tunnusjooni, koostada iga õpilase kohta täpne ja ülevaatlik vaatluskaart, kooskõlastada õpetajatelt ja teistelt spetsialistidelt pärinevat informatsiooni ning talletada lihtsal moel olulist informatsiooni ning vältida aeganõudvate ülevaadete kirjutamist.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Glynis Hannell
Kirjastus Studium
Aasta 2017
ISBN 9789949506545
Hind 34.87 EUR

« Tagasi nimekirja