et | en

Grammatika? Jah, rõõmuga! Grammatikaülesannete kogumik + CD

Lisa tellimusse

Grammatikaülesannete kogumikus toodud harjutused on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel. Interaktiivsed ülesanded CD-l on õpilastele iseseisvaks harjutamiseks arvutis.

Grammatikateemade sissejuhatuseks mõeldud harjutusvara on töövihikus esitatud temaatiliste tsüklitena. Tsükli juhatavad sisse käänete küsimused ja õppe-eesmärgid, mis seovad käändsõna, tegusõna ja muutumatud sõnad suhtlusülesannetes. Esimestes teemades on suurt tähelepanu pööratud tegusõna kasutamisele kõnes. Viimastes teemades korratakse tegusõna kasutamist, milles õpetaja leiab tuge ka teistest selle sarja materjalidest.
Autorid: „Me ei õpeta käänamist ja pööramist. Me õpetame last tähelepanelikult kuulama küsimusi ja toetuma vastamisel küsimustele. Grammatika kinnistamine on kõige efektiivsem mängudes, sealjuures ka rolli- ja liikumismängudes (kohakäänded, käskiv kõneviis, ainsus/mitmus jne). See loomulikult ei tähenda, et me ei kasuta lõbusaid võtteid keeleparadigmade harjutamiseks (kordamine rütmi plaksutades, koputades, lauldes).
Arvutis iseseisvalt interaktiivseid ülesandeid täites saavad õpilased vahetut tagasisidet ja
võivad harjutusi teha mitu korda.“

Töövihik on kättesaadav Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed raamatukogus
http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=236 ja ka pdf-ina https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/236_t66vihik_210x297_b5_kaanteta.pdf
Tüüp muu
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Helgi Org, Õie Vahar
Kirjastus MISA, Migratsiooni ja Integratsiooni SA Meie Inimesed
Aasta 2010
ISBN 978-9949-21-665-9

« Tagasi nimekirja