et | en

Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik

Lisa tellimusse

Õigekirja töövihik on mõeldud õppimiseks ja harjutamiseks kolme gümnaasiumiaasta vältel kuni riigikirjandieelse kordamiseni.

Autorite didaktiliseks ja metoodiliseks eesmärgiks oli koostada õppematerjal, mis haaraks kõiki olulisi õigekirja valdkondi, annaks piisava harjutusmaterjali koos varem õpitu kordamise võimalusega ning aitaks õpilastel õigekirja reeglistiku raudvara mõtestada ja koguda. Vihiku harjutuste valik on lai ja mitmekülgne, õpetaja saab valida harjutusi tunnitööks, koduseks harjutamiseks, kontrolltööks, etteütluseks ja ka järeltöödeks.

Töövihiku ülesehituse põhimõtted.

- Vihikus on järgmised alajaotused: häälikuõigekiri, sõnavormide õigekiri, lühendid, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sõnastus ja stiil, kirjavahemärgid ning õpilastööde tüüpilised vead.

- Iga peatüki lõpus on eelnevate peatükkide põhitõdesid hõlmavad kordamisharjutused, et ennetada varem õpitu unustamist.

- Iga peatükk sisaldab vastava teema õigekirjareeglistiku kas peatüki algul või harjutustes.

- Igas peatükis on ka mõni tärniga märgitud harjutus, mis on keerukam ja mõeldud andekamatele õpilastele.

- Viimane peatükk on koostatud õpilaskirjanditest aastate jooksul kogutud tüüpilistest vigadest, see on oluline materjal eksamieelseks keelehooldeks.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Alli Lunter, Aili Kiin
Kirjastus Koolibri
Aasta 2008
Hind 5.69 EUR

« Tagasi nimekirja