et | en

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele digiõpik, 1. osa

Lisa tellimusse

Õpikus on erinevaid tekstiliike, näiteks lühijutte, muinasjutte, muistendeid, luuletusi, dialooge, näidendeid, tarbetekste. Palade valikus on esindatud algupärase lastekirjanduse klassika ja kaasaeg, jääva väärtusega eakohane väliskirjandus. Lähemalt tutvustatakse nelja eesti lastekirjanikku ja nende loomingut. Lisaks lugemistekstidele on õpikus mänge, mõistatusi, vanasõnu ning harjutusi plaani, tabeli, diagrammi ja kaardi lugemiseks. Õpikust leiab soovitusi eakohaseks vabalugemiseks. Lugemisoskuse kujundamisel on oluline tekstiga töötamise oskus, mis paneb ühtlasi aluse iseseisvale õppimisele. Lugemispalade juures on suunatud arutelu ülesandeid, kus õpilased saavad avaldada oma arvamust ja rääkida isiklikest kogemustest. Suulise keelekasutuse arendamiseks pakub õpik palju pildimaterjali, mis võimaldab harjutada jutustamist, aga annab ka võimaluse edendada kirjalikku eneseväljendust. Loogilise mõtlemise arendamiseks ja jutustamise hõlbustamiseks on erinevaid kavastamise harjutusi. Hääldusharjutusteks sobivad rütmisalmid, kiirkõne- ja intonatsiooniharjutused. Õppematerjali läbiv põhimõte on lugemisõpetuse ja õigekirja õppimise tihe seos. Õpik ega töövihik ei anna valmis reegleid, kuid suunavad õpilasi endid tegema tähelepanekuid ja järeldusi.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Riina Kippak, Ene Jundas, Krista Kumberg, Siivi Põder
Kirjastus Koolibri
Aasta 2014
ISBN 7050
Hind 8.39 EUR

« Tagasi nimekirja