et | en

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik. 1. osa

Lisa tellimusse

II klassi õppekomplekti kuuluvad eesti keele õpik (kaks osa); eesti keele töövihik (kaks osa); õpetajaraamat; CD; suureformaadilised jutustamispildid ja keelereeglid.

Õppekomplekt (õpik, töövihik, CD, õpetajaraamat) moodustab sisult temaatilise terviku, mille aluseks on inimeseõpetuse tööraamatu Mina ja maailm 2 teemad nädalate kaupa. See võimaldab samade teemade kompleksset käsitlemist, väldib ülearust kordamist, soodustab teema laiendamist eesti keele tundides.

Õppekomplekt on abiks õpetajale kaasaegsete aktiivõppemeetodite kasutamisel. Olulisel kohal on ka õpilaste õppima õpetamine.

Õpikusse valitud lugemispalad avardavad lisaks esteetilise maitse arendamisele laste silmaringi, seletavad hea ja kurja olemust ning toetavad noore inimese sotsialiseerumist. Oluliseks peetakse tekstide eakohasust. Samas pakub tekstide valik jõukohast lugemismaterjali nii kesiste oskuste-võimetega lastele kui ka edukatele lugejatele. Valitud palade hulgas on nii eesti lastekirjanduse klassikat kui ka vastset väärt kirjandust. Õpikus on soovitusi sobiva tunnivälise lugemise leidmiseks.

Õigekirjaharjutused ja kuulamisülesanded on lugemispalade temaatikaga tihedas seoses. Õpikus on viited töövihiku harjutuste ja kuulamisülesannete kohta, mis suunavad õpetajat paremale sisulise terviku loomisele. Kuulamisülesannete tekstid on õpetajaraamatus. Nende täitmiseks on õpilasel enamasti vaja töövihikut või õpikut. Kuulamisülesanded on CD-l.

Töövihiku ülesanded pakuvad mitmekesiseid harjutamise võimalusi suulise ja kirjaliku kõne arendamiseks.

Õpiku iga teema on töövihikus jaotatud 3 blokki:

- lugemise, kuulamise ja kõnelemise harjutused;

- õigekirjaharjutused;

- loovkirjutamine, kirjatehnika.

Näidisleheküljed http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=2540

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Riina Kippak, Ene Jundas, Krista Kumberg, Siivi Põder
Kirjastus Koolibri
Aasta 2005
ISBN 9985-0-1675-0
Hind 11.06 EUR

« Tagasi nimekirja