et | en

Inimene ja ühiskond. Õpik 7. klassile

Lisa tellimusse

III kooliastme esimeses raamatus alustame inimest uurivate teadusharude tutvustamisega ja vaatleme lähemalt, millised tegurid mõjutavad enim inimese arengut. Edasi analüüsime inimest üksikult ja suhetes teistega. Neljas peatükk käsitleb õiguslikke suhteid ühiskonnas. Raamat lõpeb tervise peatükiga, milles käsitletakse erinevaid tervise aspekte.

Lähtuvalt õppekava nõudmistest on 7. klassi õpik inimeseõpetuse keskne, 8. klassi õpikus on inimese- ja ühiskonnaõpetuse teemad võrdselt esindatud ning 9. klassi õpik ühiskonnaõpetuse keskne.

7. klassi õpikut on retsenseerinud Peeter Tulviste, Eve Tammaru, Igor Gräzin ja Heiki Haljasorg.

Konsultandid: Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar, Tagli Pitsi ja Harry Lemberg.

I. Inimese areng

Teadus inimesest

Inimese aju

Keel

Pärilikkus

Inimese võimed

Õppimine

II. Mina

Mälu

Emotsioonid

Väärtused ja väärtushinnangud

Otsustusvõime ja iseloomu kasvatamine

Empaatia

III. Suhted

Sugu ja sooline käitumine

Sõprus ja armastus

Kohanemisvõime

Inimene ja rühm

Õigused ja kohustused

IV. Õigus ühiskonnas

Inimõigused

Lapse õigused ja kohustused

Õigusriik

Õigus ja võim

Õiguskord ja julgeolek

V. Tervis

Tervis ja tervislik eluviis

Tervislik söömine

Kehaline aktiivsus

Riskide vältimine

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Inimeseõpetus
Autor Jüri Allik, Anu Aavik, Toivo Aavik, Kenn Konstabel, Heiki Raudla
Kirjastus Avita
Aasta 2012
ISBN 978-9985-2-1771-9
Hind 12.74 EUR

« Tagasi nimekirja