et | en

Inimeseõpetuse tööraamat 3. klassile (2017 Maurus)

Lisa tellimusse

main_image

Inimeseõpetuse 3. klassi õppematerjal aitab õpilasel ennast, teisi ja ümbritsevat elukeskkonda mõistma ja kirjeldama õppida. Vaadeldes, arutledes ja näiteid tuues õpitakse häid käitumisreegleid ja üksteist austavat suhtlemisviisi. Saadakse teadmisi oma kodumaast ja kodukohast.

Eesmärk on aidata kaasa õpilase enesekohaste pädevuste ning toimetulekuoskuste arengule, lõimides
ühiskonnaõpetuse temaatikat teiste õppeainetega ja suunates õpilast kasutama kaasaegseid õpioskusi arendavaid võtteid.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Inimeseõpetus
Autor Riina Meidla, Ülle Säälik
Kirjastus Maurus
Aasta 2017
ISBN 9789949559817
Hind 8.2 EUR

« Tagasi nimekirja