et | en

Kakskeelne laps

Läbi müüdud

Mahukas käsiraamat lapsevanematele ja õpetajatele, kes puutuvad kokku teiskeelsete laste ja nende probleemidega. Raamat koosneb viiest peatükist, peatükid omakorda on üles ehitatud küsimuste ja vastustena. Kokku on raamatus üle saja küsimuse ja vastuse, mis lähtuvad ennekõike mitmekeelsete perekondade ja lapsevanemate keelemuredest pakkudes praktilist nõu ja lahendusi. Esimene peatükk keskendubki mitmekeelse perekonnaga seotud küsimustele, teises peatükis vaadeldakse keelelise arengu seaduspärasusi, kolmandas peatükis on vaatluse all laste lugema ja kirjutama õppimise küsimused, neljandas peatükis analüüsitakse haridusalaseid probleeme sh kakskeelse hariduse tüüpe, kakskeelsete laste edasijõudmise ja mahajäämuse aspekte ning keele osatähtsust õppetöös. Viimases peatükis on ära toodud nn kokkuvõtvad küsimused, mis puudutavad kakskeelsusega seotud laiemaid probleeme nagu diglossia, kakskeelsuse tulevik, keelelised inimõigused, Interneti keelsus jm. Raamatu lõpust leiab lugeja kakskeelsuse kirjeldamiseks vajalike terminite loendi koos definitsioonidega.

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Metoodika
Autor Colin Baker
Kirjastus El Paradiso
Aasta 2005
ISBN 9949-12-053-5
Hind 15.21 EUR

« Tagasi nimekirja