et | en

Kakskeelsuse karid elus ja mängus

Lisa tellimusse

Raamatus analüüsitakse kakskeelsuse teoreetilisi ja praktilisi aspekte. Raamat koosneb kahest suuremast peatükist: I Kakskeelne laps; II Keelearendus ja keelelised mängud. Mõlemad peatükid jagunevad omakorda väiksemateks alapeatükkideks. Esimeses peatükis käsitletakse järgmisi teemasid: lapse keeleline areng; laps ja kakskeelsus; emakeel, kakskeelsus ja identiteedi kujunemine; poolkeelsus, mõistemoodustuse vaegareng ja grammatilised seosed; kakskeelsuse negatiivsete mõjude võimalik neuroloogiline kontekst; muukeelse lapse toimetulekuraskused; kes on polüglott ja kuidas selleks saada jm. Lisaks sellele vaadeldakse esimeses peatükis kõne iseloomulikke jooni ja lapse mängu ning õppimist. Raamatu teine peatükk keskendub keele üldisele arengule lapse esimesel ja teisel eluaastal ning annab hulga praktilisi juhendeid ja keelt korrigeerivaid mänge sh mänge uue keelega tutvumiseks, mänge sõnavara laiendamiseks ja grammatiliste oskuste arendamiseks. Paljud mängud on illustreeritud paljundatavate töölehtedega.

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Metoodika
Autor Toivo Niiberg, Hille Karu, Margit Malva, Reet Rajamäe, Ene Vaher
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2007
ISBN 978-9949-441-08-2
Hind 8.24 EUR

« Tagasi nimekirja