et | en

Kas tõesti loomad räägivad? Lugedes loomamuinasjutte

Lisa tellimusse

Tööraamatu eesmärk on pakkuda 2.-3. klassi õpilastele täiendavaks lugemiseks mõeldud materjali, et toetada funktsionaalse lugemise, tekstiga töötamise ja eneseväljendusoskuse kujunemist. Tekstide sisu alusel korraldatava aruteluga saab arendada laste mõtlemisoskust. Vaheldust pakuvad muinasjuttude juurde kuuluvad meelepärased nuputamisülesanded (ristsõnad, labürent, sõnade moodustamine tähtedest, sõnade otsimine täheruudustikest vms.) Tööraamatut saab kasutada ainetunnis, klassivälises tegevuses, õpiabis või ka kodus. Lastele, kes veel ei loe, sobivad muinasjutud ettelugemiseks ja kuulamisoskuse kujundamiseks.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Kaja Plado, Krista Sunts
Kirjastus Studium
Aasta 2015
ISBN 9789949506378
Hind 10.45 EUR

« Tagasi nimekirja