et | en

Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele

Lisa tellimusse

Õppekomplekt „Keel selgeks!“ aitab õppijal jõuda eesti keele oskajate hulka ja on mõeldud täiskasvanud keeleõppijale, kellel on juba ühe-kahe võõrkeele õppimise kogemus. Õpik sobib kasutamiseks täiskasvanute keeleõpperühmades (nt kõrgkoolides, keeltekoolides, kursustel jne), aga ka iseseisval õppimisel, sobides nii algajatele kui ka neile, kes veidi juba keelt oskavad. Õpiku põhiosa on kirjutatud ainult eesti keele baasil, nii et seda saavad kasutada õppurid kogu maailmas. Õpikuga kaasnevad grammatika, sõnastikud ning lisad on kakskeelsed. Õppija saab valida vene, inglise või soome keele vahel. Tekstid on õpiku jaoks kirjutanud Eesti lastekirjanik Ira Lember.

Kompleti kuuluv Eesti keele grammatika pakub ülevaadet eesti keele struktuurist põhimõttel – nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik.

Komplekti kuuluvad ka kolm CD-d kuulamisharjutuste ja -tekstidega.

Materjalide valikul ja loomisel on autoritele toeks olnud pikaajaline eesti keele õpetamise kogemus, samuti on õpiku osi edukalt testitud eesti keele õpetuses maailma mitmes ülikoolis. Õpiku abil on võimalik jõuda iseseisva keelekasutaja tasemele, st materjali valikul on olnud eesmärgiks saavutada Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete astmestikus vastavalt A1-A2-B1 tase.

Õppematerjali on tõlkinud Larissa Mukovsky, Sonja Laitinen, Pauliina Perkkiö, Jane Klavan, Hanna Rosenvald, toimetanud Raili Pool, Irina Külmoja, Hanna Katariina Jokela ning Enn Veldi. Kuulamisülesannete tekstid on lugenud Toomas Lõhmuste, Marjo Kuivikko, Lianne Saage-Vahur ning kooliteatri „Liblikapüüdjad“ näitlejad.

Õppekomlekti väljaandmist on toetanud Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfond, Tartu Kultuurkapital, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu Ülikool.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik
Kirjastus Avita
Aasta 2012
ISBN 978-9985-2-1782-5
Hind 31.2 EUR

« Tagasi nimekirja