et | en

Keeleõpetaja metoodikavihik. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi

Läbi müüdud

Võõrkeeleõpetajatele kirjutatud metoodikavihik annab ülevaate sõnavaraõpetusest keeletunnis.

Raamatus on viis peatükki:

- Mis on grammatika (sh grammatika koht keeleõppes, eesti keeles ilmunud grammatikakirjandust jm);

- Kuidas õpetada (sh grammatika õpetamise probleemid ja erinevad lähenemisviisid, grammatika õpetamise meetodid (deduktiivne, induktiivne ja eklektiline meetod), mida grammatika õpetamisel arvesse võtta (õpistiilid ja -strateegiad, õpetaja roll jm));

- Grammatika käsitlemise etapid (sh uute grammatikakonstruktsioonide esitlemine, seletamine ja harjutamine; grammatikaharjutuste tüübid, kontrollimine ja vigade parandamine);

- Grammatika õpetamise võimalusi (sh tekstid, ajatelg, pildid, esemed, isikustamine, avastamine, grammatikamängud, võrdlemine, tabelid, skeemid, joonised, seletamine);

- Grammatika õpetamise järjekord (autorid toovad ära oma nägemuse eesti keele grammatikakonstruktsioonide õpetamise järjekorrast).

Lisaks sellele on raamatus 8 töölehte eri tüüpi grammatikaülesannetega.

Metoodikavihik on abimaterjal nii eesti keele kui võõrkeele õpetajatele, aga ka kõigile keelehuvilistele, kes suuremal või vähemal määral on kokku puutunud grammatika õpetamise/õppimise küsimustega. See pakub keeleõpetajale ideid, kuidas grammatikat õppijale lihtsal ja arusaadaval moel seletada, tutvustada ja harjutada.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Ingrid Krall, Elle Sõrmus
Kirjastus Tea Kirjastus
Aasta 2000
ISBN 9985-71-181-5

« Tagasi nimekirja