et | en

Keeleõpetaja metoodikavihik. Kuulamisoskuse arendamine

Läbi müüdud

Vihik on jagatud viide ossa: sissejuhatav peatükk selgitab kuulamisteooriaga seotud küsimusi: mida mõista kuulamise all, mis raskused on kuulamise õpetamisel ning kuidas neid ületada, vaatleb suulise ja kirjaliku teksti erinevusi jmt. Esimene peatükk kirjeldab kuulamisülesannete liike ning annab näpunäiteid kuulamismaterjali valikuks. Teine peatükk käsitleb kuulamistunni või -tegevuse ülesehitust, kolmas peatükk räägib laulude kasutamisest keeleõppes ning neljas peatükk toob ära valiku ingliskeelseid kuulamisteemalisi käsiraamatuid. Kõik peatükid on illustreeritud rohkete näidisülesannetega, mida iga keeleõpetaja oma tundides kasutada saab.

Muusikahuvilised õpetajad saavad vihikust ideid laulude kasutamiseks keeleõppes.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Piret Kärtner
Kirjastus Tea Kirjastus
Aasta 2000
ISBN 9985-71-185-8

« Tagasi nimekirja