et | en

Keeleõpetaja metoodikavihik. Lugemisoskuse arendamine

Läbi müüdud

Võõrkeeleõpetajatele kirjutatud metoodikavihik annab lihtsa ja selge ülevaate sellest, mis on lugemisoskus ning jagab praktilisi näpunäiteid, kuidas viia tunnis läbi lugemisülesandeid. Vihik on jagatud viide ossa: sissejuhatuses antakse ülevaade lugemisteooriast, esimene peatükk räägib lugemisstrateegiatest (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine) ning toob ära hulgaliselt harjutusi nende strateegiate õpetamiseks. Teine peatükk käsitleb lugemistunni või -tegevuse ülesehitust ning annab näpunäiteid tekstide valikuks ning koostamiseks. Kolmandas peatükis peatutakse pikemalt lugemismängudel. Viimases peatükis on ära toodud valik eesti- ja ingliskeelseid lugemisteemalisi käsiraamatuid. Kõik peatükid on illustreeritud rohkete näidisülesannetega, mida iga keeleõpetaja oma tundides kasutada saab. Lisaks sellele leiab lugeja soovitusi lugemiseelseteks, -aegseteks ja -järgseteks ülesanneteks erineva õpitasemega õppijatele. Raamatu viimane osa on pühendatud lugemismängudele ja nende korraldamisele klassis.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Piret Kärtner
Kirjastus Tea Kirjastus
Aasta 2000
ISBN 9985-71-187-4

« Tagasi nimekirja