et | en

Keeleõpetaja metoodikavihik. Oskuslikuks lugejaks - aga kuidas?

Läbi müüdud

Metoodikavihikus vaadeldakse lugemist kui interaktiivset protsessi, kus lugeja suhtleb tekstiga ja tõlgendab teksti. Lugeja leiab soovitusi algajast oskusliku lugeja kujundamiseks: kuidas äratada huvi lugemise vastu, kuidas seostada lugemisõpetus teiste osaoskuste arendamisega, kuidas planeerida lugemistundi, missuguseid ülesandeid anda enne lugemist, lugemise ajal ja pärast lugemist jpm. Lisaks pakub metoodikavihik teoreetilisi seisukohti lugemis- ja tekstiõpetuse kohta ja selgitab lugemisoskuse arendamise tähtsust keeletunnis. Metoodikavihik on suunatud muukeelse kooli eesti keele õpetajatele nende abistamiseks igapäevatöös. Samuti sobib metoodikavihik eesti keele kui teise keele õpetajate täiendusõppekursuse korraldamiseks.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Ene Peterson
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2003
ISBN 9985-9489-1-2

« Tagasi nimekirja