et | en

Keeleõpetaja metoodikavihik. Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus

Läbi müüdud

Raamatus on 7 peatükki. Esimeses peatükis toovad autorid ära võõrkeeleõpetuse põhiteesid, teises peatükis vaadeldakse võõrkeeletunni planeerimise etappe ning küsimusi, millele õpetaja peaks tundi planeerides vastused leidma; kolmandas peatükis on ära toodud võõrkeeletunni ülesehitus ja tunni etapid (häälestamine, õppimine, peegeldamine). Neljandas ja viiendas peatükis antakse näpunäiteid tunnikonspekti analüüsimiseks ning juhiseid õpetajale, kuidas tundi läbi viies käituda. Kuues peatükk on kõige mahukam ja seal on ära toodud hulgaliselt ideid, mida kasutada tunni eri staadiumides. Seitsmendas peatükis esitavad autorid 5 näidistunnikonspekti eri kooliastmete jaoks, kusjuures raamatu lõpus on ära toodud ka kõik näidistundide läbiviimiseks vajalikud töölehed.

Väljaanne võiks huvi pakkuda kui metoodiline abivahend võõrkeele ja eesti keele kui teise keele õpetajatele ning pedagoogiliste erialade üliõpilastele.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Hiie Asser, Maire Küppar
Kirjastus Tea Kirjastus
Aasta 2000
ISBN 9985-71-192-0
Hind 3.13 EUR

« Tagasi nimekirja