et | en

Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele kontrolltööd

Lisa tellimusse

Kontrolltööde kogumikus on kuus kontrolltööd, mis püüavad hõlmata võimalikult kõiki käsitletavaid teemasid. Kontrolltööd on neljas variandis, neist C- ja D-variant on mõnevõrra raskemad. Olulisemad valdkondadest korduvad (teksti kirjavahemärgistamine, kokku- ja lahkukirjutamise küsimused, sõnavara).

Kontrolltööde eesmärgiks pole niivõrd hinnata objektiivselt-võrdlevalt kõigi õpilaste keeleoskust ja -teadmisi kuivõrd anda õpetajale tagasisidet selle kohta, mis on õpilastel hästi omandatud, kus on aga nõrgad kohad ning mida tuleks veel õpetada-harjutada. Seepärast on siin erinevalt põhikooli õpilastele määratud kontrolltöödest taoti ka selliseid keelendeid ja sõnu, mida otseselt läbi võetud-harjutatud ei olegi. Taotlus pakkuda mitmekesisemat infot õpilaste taseme kohta on tinginud loobumise klassikalisist testinõudeist ning kõigi osade võrdsest, sama mõõdupuuga hindamisest. Nii on hindamissoovitused tõepoolest vaid soovitused, mida õpetaja rühma taset ja läbivõetu põhjalikkust arvestades oma äranägemise järgi muudab. Ka on igas kontrolltöös erisuguse raskusastmega ülesandeid, et halvema keeleoskusega õpilased saaksid tunda kohatist saavutusrõõmu.

Kontrolltööde lahendid on õpetajaraamatu lõpus.

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Viivi Maanso, Annika Kilgi
Kirjastus Koolibri
Aasta 2006
Hind 2.62 EUR

« Tagasi nimekirja