et | en

Kelmikas kirjavihik. Kirjaharjutused 2.–3. klassile

Läbi müüdud

„Kelmikas kirjavihik” on mõeldud kasutamiseks 2. ja 3. klassis, kinnistamaks eelnevalt omandatud kirjatehnikaalaseid oskusi. Töövihik sisaldab erinevaid ärakirja- ja kopeerimisharjutusi. Kirjavihiku mängud pakuvad võimalusi paaris- ja rühmatööks ning kordavad õpitud õigekirjareegleid. Lisaks leiab töövihikust lapse mõtlemist, sõnavara

ja loovust arendavaid harjutusi. Harjutuste temaatika lubab integreerida neid erinevates ainetundides. Retk Kauni Kirja kuningriiki annab võimaluse kirjavilumuste iseseisvaks treenimiseks, teadliku lugemisoskuse arendamiseks, teatmeteoste kasutamiseks ja eneseanalüüsiks.

Näidisleheküljed http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=4154

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Kaie Kubri, Thea Simmerman
Kirjastus Koolibri
Aasta 2009
ISBN 4741230008430
Hind 4.35 EUR

« Tagasi nimekirja