et | en

Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumi töövihik

Lisa tellimusse

Töövihik on orgaaniliselt seotud õpiku ja selle juurde kuuluvate kuulamisülesannetega CD-del. Töövihiku ülesanded on õpikuteemade kinnistamiseks, laiendamiseks ja süvendamiseks. Siin on nii probleemülesandeid kui ka loomingulist eneseväljendust nõudvaid harjutusi. Töövihiku ülesanded on üles ehitatud nii, et iga sisulise ploki läbimise järel saab õpilane kontrollida oma teadmiste taset töövihikus.

Ülesannete koostamisel on silmas peetud infotehnoloogiat: mitmed tööülesanded on seostatud info otsimise, valiku ja interpreteerimisega Internetist, erinevate tehniliste vahendite (arvuti, CD-d, videod, filmid) ja muude meediažanrite võimaluste kasutamisega. Töövihiku harjutustes on viiteid integratsioonivõimalustele teiste ainete ja valdkondadega.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Kirjandus
Autor Anne Nahkur
Kirjastus Koolibri
Aasta 2007
Hind 2.88 EUR

« Tagasi nimekirja