et | en

Kirjanduse õpik 7. klassile. Labürint I

Lisa tellimusse

Juba mitu aastat on kirjandust õpitud "Labürindi" õpikute järgi. 2011st aastast uuenevad-muutuvad ka "Labürindi" õppekomplektid. Peatükkide alguslugude tegelased julgustavad noori senisest enam arutlema tänapaeva probleemide üle, rääkima sellest, mis neile korda läheb, lahendama keele ja tekstiõpetusega süsteemselt lõimitud ülesandeid, ja loomulikult laiendama oma silmaringi. Uuenev "Labürint" toetab igati keeleõpet, eelkõige põneva ja eriilmelise tekstivalikuga, et keeletundides omandatut ära tunda ning rakendada. Nii õpiku kui ka töövihiku ülesannete valik on varasemast veelgi mitmekesisem, arvestades 7. klassi õpilaste huvisid ja arengut õppijana.
Tänapaevane kirjandusõpetus ehk uuenenud "Labürint" aitab õpilastel mõista iseennast ja maailma, ning sellest ilusas keeles kõnelda ning kirjutada.

Õpikut saab lehitseda https://www.avita.ee/index.php?cid=3&ctlid=28&bid=01002070201

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Veronika Kivisilla, Priit Ratassepp, Jürgen Rooste
Kirjastus Avita
Aasta 2011
ISBN 978-9985-2-1683-5
Hind 15.15 EUR

« Tagasi nimekirja