et | en

Kirjatehnika töövihik I osa

Lisa tellimusse

Ene Hiiepuu uuendatud kirjatehnikavihikud jäävad oma sisult samaks, kuid nüüd on need mõeldud ka vasakukäelistele lastele. Nendes on kirja eelharjutused, harjutused väikeste ja suurte kirjatähtede õppimiseks, õigete tähekujude ning seoste harjutamiseks. Tähelepanu on pööratud vaatlusoskust, lugemist, suulist ja kirjalikku eneseväljendust ning loovust arendavatele harjutustele, sõnade häälikulisele koostisele, õigekirjale, teksti ärakirjale, nuputamisele ja lapse üldise silmaringi avardamisele. Illustratsioonid annavad õpetajale võimaluse vestluse arendamiseks, jutustamiseks, käeharjutusteks ja piltide värvimiseks, lapse kirjutama motiveerimiseks, õppejuttude koostamiseks.
Kirjatehnika vihiku õppematerjal toetab kõigi keele osaoskuste arendamist.
Lisatud on fotosid kirja eelharjutuste ja näpumängude juurde.

Töövihiku sissejuhatuses antakse juhiseid, kuidas vihikuga töötada, õigesti istuda ja pliiatsit hoida.

Kirjatehnika vihiku põhiosa on kolmes etapis:

· kirja eelharjutused,

· väikeste ja suurte kirjatähtede kirjutama õppimine,

· tähe kirjutamise harjutamine sõnas erineva kõrgusega reavahedes, tähe õigete seostamisvõtete õppimine.


Töövihiku lisas on abimaterjal õpetajale: näidised kirja eelharjutusteks, näpumängudeks, kirjaleht püst- ja kaldkirja näidistega, sõrmelaul. Õppekomplekti juurde kuuluvad lisamaterjalina ðabloonid kirja eelharjutusteks.

Uuendusena on kirjatehnika vihiku 1. osas numbrite kirjutamine. Selgemini on välja toodud abijoonestik. Lisatud on kirjanäidised vasakukäelistele.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Ene Hiiepuu
Kirjastus Avita
Aasta 2011
ISBN 978-9985-2-1649-1
Hind 5.05 EUR

« Tagasi nimekirja