et | en

Kirjutamisest ja kirjutama õpetamisest

Läbi müüdud

Viimasel kümnendil on taas elavnenud diskussioon õpilaste kirjutamisoskuse üle. Ja ikka selles suunas, et nad ei oska piisavalt hästi kirjutada. Enamasti ei täpsustata, mida nimelt siis ei osata.

Milliseid oskusi kvaliteetse kirjatüki valmimiseks vaja on? Kuidas õpilaste kirjutisi hinnata? Mil viisil on kirjutamist võimalik ning otstarbekas õpetada? Mida mõiste kirjutamine üldse tähendab? Milliseid kirjutamisülesandeid õpilastele anda? Autor käsitleb neid ja teisi kirjutamisega seotud küsimusi praktilisest vaatenurgast ja asjakohaste näidetega illustreeritult.

Raamat annab ülevaate õigekirja ja grammatika õpetamise erinevatest võimalustest, pöörates suuremat tähelepanu tänapäeval enim soositud võtetele. Et raamatu autor pooldab ise pigem grammatika ja õigekirja õpetamist kirjutamise kontekstis ja et traditsioonilist õpetamisviisi tunnevad õpetajad juba niigi hästi, siis tutvustatakse konkreetsemalt ja praktilisemalt just kirjutamise kaudu õpetamist.

Raamat on mõeldud klassiõpetajatele, kuid on kasulik ka eesti keele õpetajale, kes õpetab eesti keelt (emakeelena) põhikooli teises ja kolmandas astmes.

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Anne Uusen
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2006
ISBN 9985971485
Hind 6.33 EUR

« Tagasi nimekirja