et | en

Kõik on korras

Läbi müüdud

Õpik on mõeldud vene õppekeelega gümnaasiumidele eesti keele grammatika õppimiseks ja on ühtlasi praktiline kursus. Kursuse metoodiline eripära seisneb kontekstil põhinevas lähenemises, mis grammatika seletamise puhul näeb ette õpilase emakeele aktiivset kasutamist. Kursus koosneb 252st harjutusest, mille hulgas on nii lugemistekste kui ka grammatilisi harjutusi. Õpiku alguses on venekeelne lühiülevaade eesti keele ajaloost.

Tüüp õpik
Tase täiskasvanud
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Roman Kallas
Kirjastus Kirjastaja Sarapuu
Aasta 2001
Hind 10 EUR

« Tagasi nimekirja