et | en

Kui väikesed olid suured. Balti kett 25

Läbi müüdud

Teos (üheksa peatükki ja lisad) käsitleb 1989. aasta ühiskondlik-poliitilist olukorda NSV Liidus ja Eestis, Balti tee ideestiku kujunemist, Balti keti ettevalmistusi ja selle läbiviimist.
23. augustil 1989. kirjeldatakse Balti keti organiseerimise ja läbiviimise erinevusi Lätis ja Leedus ning Baltikumi toetusaktsioone Venemaal ja lääneriikides. Antakse ülevaade augustis 1989 maailmas avaldatud ajakirjanduslikest vastukajadest  ning hilisematest hinnangutest.  Antakse ülevaade Balti keti mälestusmärkidest Eestis, Lätis ja Leedus, vastavatest filmidest, spordi- jm üritustest ning Balti keti aastapäevade tähistamisest.  Käsitletakse 2009. aastal Balti keti jõudmist UNESCO „Maailma mälu“ registrisse ning Balti keti eeskujul läbiviidud inimkette teistes riikides. Teosel on 26 lisa, isikuregistris üle 600 nime. Teose valmimisel intervjueeriti 25 isikut,  samuti kasutati konsultante ja tõlkematerjale Lätist ning Leedust.

KUI VÄIKESED OLID SUURED. BALTI KETT 25 pilt

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Ajalugu
Autor Küllo Arjakas
Kirjastus Rahvarinde Muuseumi toimetised
Aasta 2014
ISBN 9789949339556
Hind 16.83 EUR

« Tagasi nimekirja