et | en

Kunstiõpetuse tööraamat 1. klassile

Lisa tellimusse

Kunstiõpetuse tööraamatu eesmärk on õpetada last erinevate teemade kaudu oma lähiümbrust vaatlema ja seda kunstitööde kaudu muutma. Selle käigus õpitakse tundma erinevate materjalide omadusi ja kasutusvõimalusi.

Tööraamatus on 17 teemat, mis võimaldavad katsetada mitmesuguseid tehnikaid. Vihiku alguses on tutvustatud vajalikke kunstitarbeid, on antud soovitusi tööks ning seletatud tingmärke. Iga teemat käsitletakse kahel paarisleheküljel.
Teema juhatab sisse lühike ja lapsele jõukohane tutvustus, milles sisalduvad viited mõnele kunstinähtusele või konkreetsele kunstnikule. Lisatud on teemakohane pildimaterjal. Tutvustus on õpetajale abiks ja aluseks klassis tunni teema käsitlemisel. Kõrvalleheküljel on mitu ülesannet, millest osa saab õpilane teha vihikusse. Ülejäänud on õpetaja valikul võimalik teha paberile või ülesandes soovitud materjalile. Ülesandeid on mitemes peatükis pakutud rohkem, kui kunstitundide arv võimaldab teostada – siinkohal jääb õpetaja otsustada, milliseid töid ette võetakse ja kui kaua neid tehakse. Ülesannete raskusastmest lähtuvalt on õpetajal võimalus anda erinevatele õpilastele erinevaid ülesandeid. Keerulisemate ülesannete juures on fotoseeria töö käigust. Veel on iga peatüki juures nimetatud, milliseid töövahendeid peaks järgmiseks tunniks kaasa võtma.
Vihiku lõpus on soovitused õpetajale ülesannete lahendamiseks. Keerulisemaid kunstiloolisi mõisteid ja nähtusi on lühidalt seletatud.
Et joonistused paremini õnnestuksid, on raamat trükitud paksemale paberile. Seetõttu oleks mõistlik hoida seda klassis.
Tööraamatuga on kaasas kollane kilepõll.

Tüüp trükis
Tase lapsed
Teema Kultuur ‣ Kunst
Autor Catherine Zarip, Aivar Leštšinski
Kirjastus Avita
Aasta 2007
ISBN 978-9985-2-1284-4
Hind 11.21 EUR

« Tagasi nimekirja