et | en

Liisu lasteaias. Eelkooli tööraamat I osa (2016)

Lisa tellimusse

LIISU LASTEAIAS. EELKOOLI TÖÖRAAMAT I OSA pilt

Lasteaia ja eelkooli tööraamatu põhivaldkonnad on matemaatika, keel ja kõne, laps ja keskkond. Põimitud valdkonnad: väärtushinnangute kujundamine, käeline tegevus, pärimus.

Rühmas kasutatavas tööraamatus on kirja- ja lugemisharjutused nii algajale kui ka edasijõudnule, lisaülesanded kiirematele, kleepsud ülesannete täitmiseks.

Nädala teemad on jaotatud õppeaasta kalendri järgi. Lasteaiaõpetajale on abiks näidistöökava.

Autor Pille Arnek on hariduselt eripedagoog ja keeletoimetaja, hetkel omandab doktorikraadi Tartu Ülikoolis lingvistika erialal. Ta on töötanud lasteaias logopeedina kui ka kirjastuses õppematerjali toimetajana.

Tööraamatut on retsenseerinud Tamara Soots, kes on hariduselt eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Ta töötab lasteaias rühmaõpetajana. Lisaks annab eesti keele õpet lastele alates 3. eluaastast, kelle koduseks keeleks ei ole eesti keel. On töötanud keelekümblusrühmas ning kahesuunalises keelekümblusrühmas.

https://www.rahvaraamat.ee/p/liisu-lasteaias-eelkooli-t%C3%B6%C3%B6raamat-i-osa/772191/et?isbn=9789985222041

Tüüp töövihik
Tase lapsed
Teema Algõpe
Autor Pille Arnek
Kirjastus Avita
Aasta 2016
ISBN 9789985222041
Hind 11.6 EUR

« Tagasi nimekirja