et | en

Loe ja mõista. Töö teabetekstidega (3. klass)

Lisa tellimusse

Tänapäeva lapsed elavad väga mitmekesises tekstimaailmas ja üha olulisem on osata õigesti ja sihipäraselt lugeda. Töövihikus on hulganisti erisuguse ülesehituse ja eesmärgiga teabetekste. Lisaks riiklikus õppekavas nimetatud liikidele on kogumikku valitud muidki igapäevaelus päris tavalisi tekste, näiteks kassatšekk ja reisipakkumine, võistlusprotokoll ning kaubakataloog, samuti paar eakohast ajakirjandusteksti. Teemad on järjestatud raskusastme järgi, alustades lühematest tekstidest ja lihtsamatest ülesannetest. Arvestatud on võimalusega tööd diferentseerida: õpetaja saab alati valida klassile sobiva teema ja ülesande.

Näidisleheküljed http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/loejamoista/index.html

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Ene Riis, Raina Rääp, Raina Tiidovee
Kirjastus Koolibri
Aasta 2011
ISBN 4741230009437
Hind 4.8 EUR

« Tagasi nimekirja