et | en

Lõimitud aine- ja keeleõpe

Lisa tellimusse

LAK-õpe on üheaegselt aine- ja keeleõpe. Keelt, mis ei ole õpilase emakeel, kasutatakse näiteks matemaatika või loodusteaduse õpetamiseks ja õppimiseks mis tahes kooliastmel. LAK-õppel on kolm alustala – aineteadmised ning -oskused, keeleoskus ja õpioskused. Käsiraamat annab praktiliste näidete põhjal üksikasjalikud juhtnöörid LAK-õppe korraldamiseks.

Käsiraamat on kättesaadav Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed raamatukogust

http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=216

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Keeleõpe
Autor Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigols Martin, Kai Võlli, Hiie Asser
Kirjastus MISA, Migratsiooni ja Integratsiooni SA Meie Inimesed
Aasta 2010
ISBN 978-9949-18-070-7

« Tagasi nimekirja