et | en

Loodusõpetuse tööraamat I klassile

Lisa tellimusse

Loodusõpetuse tööraamatu teemade valikul on lähtutud riiklikust õppekavast. Need on seotud õpilase enda, tema lähiümbruse ja igapäevaelu nähtustega. Samas täiiendatakse ja süstematiseeritakse õppuri loodusteaduslikke teadmisi.

Peaeesmärgiks on tekitada huvi ümbritseva keskkonna ja looduse vastu. Tööraamatus juhitakse last vaatlema ümbrust ja leidma sealt seoseid õpitava teemaga. Õpetatakse mõistma looduse toimimise seaduspärasusi ning loodusobjektide omavahelisi seoseid.

Tööraamatus on katseid ja praktilisi ülesandeid, mis lasevad õpilastel endal probleeme lahendada ja järeldusi teha. See sisaldab ka ülesandeid, mis eeldavad info hankimiseks infotehnoloogiliste vahendite kasutamist. Lisaks on probleemülesanded, mis nõuvad lapselt peale meeldejätmise ja aine omandamise ka arutlemise ja seoste loomise oskust. Tööraamatu abil püütakse õpilasi suunata hoolivalt suhtuma ümbritsevasse keskkonda. Kujuneb õpilase oskus looduses käituda.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Loodus
Autor Kristi Rahn
Kirjastus Maurus
Aasta 2011
Hind 8.9 EUR

« Tagasi nimekirja