et | en

Loodusõpetuse tööraamat II klassile

Lisa tellimusse

Tööraamat aitab tekitada lastes huvi looduse vastu, selgitab looduses toimuvat ning annab eakohaseid loodusteaduslikke teadmisi. Lapsi õpetatakse hoolima elusolenditest ja eluta loodusest ning liikuma looduses turvaliselt. Keskendutakse Eesti loodusele.

Teemavalik lähtub riiklikust õppekavast. 2. klassis õpitakse lähemalt tundma maismaa- ja veeloomi, maismaa- ja veetaimi, nende elukohti, ilmanähtusi, inimese kehaehitust ning tegema mõõtmisülesandeid. Õpetatakse õpilasi tervisliku eluviisiga oma keha hoidma.

Tööraamatus on katseid ja praktilisi ülesandeid, mis lasevad õpilastel endal probleeme lahendada ja järeldusi teha. See hõlmab ülesandeid, mis eeldavad info hankimiseks infotehnoloogiliste vahendite kasutamist. Lisaks on probleemülesanded, mis nõuavad lapselt peale meeldejätmise ja aine omandamise ka arutlemise ja seoste loomise oskust. Õpilane õpib vaatlema ja andmeid koguma ning seeläbi paremini aru saama keskkonnas valitsevatest seostest ja nende vastasmõjust.

Tähtis on panna õpilasi väärtustama meie looduse mitmekesisust ja erilisust. Õpilastes peab kujunema arusaam, et me oleme osa suurest süsteemist ja iga meie otsus mõjutab kogu keskkonda.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Loodus
Autor Kristi Rahn
Kirjastus Maurus
Aasta 2012
Hind 8.9 EUR

« Tagasi nimekirja