et | en

Lugeda on lahe

Lisa tellimusse

Lugemisülesannetega tekstikogumik on valminud 2003. aastal toimunud kursuse „Õppematerjalide koostamise alused” ja projekti „Oskuslikuks lugejaks - aga kuidas?” teksti-ja lugemisõpetuse kursuse lõputööde põhjal.

Kogumiku toimetaja on Ene Peterson, koostajad eesti keele kui teise keele õpetajad. Tekstid on jaotatud kooliastmete järgi, nende valikul on lähtutud eesti keele ainekava temaatikast. Tekstide juurde on lisatud nii lugemiseelsed, -aegsed kui ka -järgsed ülesanded.

Ülesannete koostajad: Ülle Antson, Marika Anštein-Pustõnski, Natalia Happonen, Diana Joassoone, Oksana Joganson, Anne Luts, Katre Maidla, Natalja Kolesnikova, Leili Sägi, Marianna Vares, Ulvi Vilumets, Maria Zolotarjova, Irina Tsugart, Anu Piirimaa.

Kogumiku saad alla laadida

siit (http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?view=view&ID=212)

Tüüp muu
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Ene Peterson
Kirjastus Integratsiooni Sihtasutus
Aasta 2005
ISBN -

« Tagasi nimekirja