et | en

Lugedes lugema. Tööraamat lugemisoskuse arendamiseks. (2014)

Lisa tellimusse

Lugedes lugema

Tööraamat lastele, kelle lugemisoskus kujuneb aeglaselt. Raamatus on materjal laste lugemisoskuse hindamiseks, mille tulemus annab võimaluse alustada lugemise harjutamist lapsele jõukohastest tekstidest. Materjali keerukus kasvab järk-järgult. Harjutustik on jagatud kolme ossa: sõnade, lausete ja tekstide lugemine.

Tähelepanu on pööratud veatu lugemise ja loetu mõistmise kujundamisele. Iga sõna, lause või tekstiosa saab vahetult siduda illustratsiooniga: pildi järgi saab otsida lauseid, lause alusel valida pilt.

Iga osa alguses on sisukord, milles laps saab tähistada loetud leheküljed. Sel viisil tekib lapsel endal visuaalne ülevaade, mis juba loetud ja mis veel ees ootamas on.

Autorid on silmas pidanud laia kasutajaskonda: materjal sobib kasutamiseks lugemisoskuse kujundamiseks kodus, koolieelsete lasteasutuste eelkoolirühmades, õpiabitundides või ka I klassis täiendavaks harjutamiseks.

http://www.studium.ee/kirjastus/%C3%B5piraskustega-lastele/48-%C3%B5piraskustega-lastele/eesti-keel/189-lugedes-lugema-toeoeraamat-lugemisoskuse-arendamiseks.html

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Keeleõpe
Autor Kaja Plado, Krista Sunts
Kirjastus Studium
Aasta 2014
ISBN 978-9949-506-19-4
Hind 8.8 EUR

« Tagasi nimekirja