et | en

Lugemismapp Leo Lionni „Väike Sinine ja väike Kollane” juurde

Lisa tellimusse

Lugemismapp sisaldab rohkesti põnevaid ülesandeid ja tööideid, mis arendavad laste lugemis-, kirjutamis-, kuulamis-, kõne- ja käelisi oskusi ning seostuvad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisega. Ülesanded on metoodiliselt mitmekesised, kõiki on ainetundides ka katsetatud. Kogumikust leiavad jõukohast materjali erisuguse õpieduga lapsed. Töömaterjal on loomuldasa lõimiv – mapis on ülesandeid, mida võib täita emakeele-, võõrkeele- või matemaatikatundides, loodus-, kunsti-, muusika-, usu- või arvutiõpetuse tundides.

Mapp on valminud Euroopa Komisjoni finantseeritava õppekasvatustöö-arendusliku projekti Comenius 1 ühistööna 2006/2007. õppeaastal. Ülesannete autoreiks on õpetajad Euroopa kaheksa riigi üheksast koolist. Osa ülesandeid tugineb Leo Lionni lasteraamatule „Väike Sinine ja väike Kollane” (eesti keeles ilmunud 2007) ja eeldab raamatu kasutamist, osa aga on sellest vaid inspireeritud ja täidetavad ilma raamatut lugemata-vaatamata. Mapp on mõeldud eeskätt 5–10-aastastele lastele ning sobib kasutamiseks lisaõppevahendina lasteaias ja algklassides.

Tüüp muu
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Kaider Vardja, Merike Vardja
Kirjastus Koolibri
Aasta 2007
ISBN 4741230007488
Hind 6.26 EUR

« Tagasi nimekirja