et | en

Lühike eesti kirjanduslugu. Õpik vene õppekeelega gümnaasiumile

Lisa tellimusse

Õpik lähtub ülesehituses ja sisu valikul vene õppekeelega gümnaasiumi kirjanduse õppekavast. Käsitletakse eesti kirjanduse tähtautoreid ja nende teoseid, temaatika valimisel püütakse arvestada õpilaste huvitatust. Ilukirjanduslike ja muude tekstide valikul lähtutakse õppekavas kehtestatud gümnaasiumilõpetaja õpitulemustest.

Igas õpiku sisuplokis on tööülesandeid, mis võimaldavad luua pilti eesti rahvuskultuuri arengust, eriti eesti kirjanduse arenguloost ja tähtsamatest esindajatest; eesti kirjanduse tekstide abil õpilaste maailmapildi avardamist; õpilaste tundemaailma rikastamist, väärtushinnangute kujundamist ja kirjanduse kui kunstiliigi väärtustamist; õpilaste esteetiliste ja eetiliste tõekspidamiste ja loovuse kujunemist; kommunikatiivsete oskuste kujundamist tegevuslikul tasandil konkreetsete tööülesannete kaudu; arendada funktsionaalset lugemisoskust.

Õppematerjali käsitlus on suunatud õpilaste keele ja lugemisoskuse arengule, teadmiste andmisele eesti kultuurist ja kirjandusest läbi aja, aga ka iseseisva ja kriitilise mõtlemise ning arutlemis- ja analüüsioskuse arendamisele.

Tööülesanded väärtustavad eriti iseseisvat ja rühmatööd, palju kasutatakse aktiivõppe meetodeid. Õpik on funktsionaalse disainiga, samas rikkalikult illustreeritud.

Õpiku juurde kuulub õppesõnastik ja kaks CD-d.

Sisukord

http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=3298

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Kirjandus
Autor Anne Nahkur
Kirjastus Koolibri
Aasta 2007
ISBN 9985-0-1918-4
Hind 11.76 EUR

« Tagasi nimekirja