et | en

Lühike eesti kirjanduslugu. Töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile

Lisa tellimusse

Töövihik on seotud  Anne Nahkuri õpikuga „Lühike eesti kirjanduslugu“ ja koostatud uut riiklikku õppekava silmas pidades. Töövihiku ülesannete eesmärgiks on arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust, loovat mõtlemist ning arutlusoskust. Vihik järgib gümnaasiumi kirjandusõpetuse taotlusi:
1) õpilane loeb ja väärtustab olulisemaid eesti autoreid, kirjandust kui kogemuste vahendajat, Eesti ühiskonda integreerijat ja minapildi avardajat;
2) õpilane täiustab eesti keele ja eesti kirjanduse lõimitud õppe kaudu oma kommunikatiivseid oskusi ning loomingulisi võimeid.
Teostele, mille katkend ei sisaldu A. Nahkuri õpikus, on koostatud ülesanded, mida on võimalik sobitada vabalt valitud katkendiga.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Leili Sägi
Kirjastus Koolibri
Aasta 2011
ISBN 4741230010013
Hind 4.39 EUR

« Tagasi nimekirja