et | en

Maailma ja Eesti ajalugu. Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg

Läbi müüdud

CD sisaldab kõiki kirjastuses Avita ilmunud õpikumaterjale, mis käsitlevad maailma ja Eesti ajalugu esiajast kuni 16. sajandini (Eesti osas kuni Vana-Liivimaa languseni, maailma ajaloo osas suurte maadeavastusteni). Lisaks on CD-l suur hulk lisainformatsiooni (artiklid, fotod, joonised, kaardid, video- ja audiomaterjal, viited internetilehekülgedele, soovitatav kirjandus ning maailma ja Eesti ajaloo kronoloogia). Põhikooli ja gümnaasiumi materjalid on omavahel seotud nii, et on võimalik kiiresti saada lisateavet nii järgmiste klasside õpikutest kui ka korrata juba varem õpitut. CD-ROM-i ajaloo ainekavale vastavate materjalide sisuline ja vormiline identsus õpikutega võimaldab korrata tunnis läbivõetud õppetükke, kasutades selleks viiteid, kommentaare, selgitusi, illustratsioone ja teste, mida õpik ei sisalda. Töövihikuid on võimalik CD-versioonis vabalt töödelda: muuta töökäske ning suurendada või vähendada tööülesannete mahtu. CD-ROM on varustatud otsingusüsteemiga.

CD-ROM sobib õppematerjaliks üldhariduskoolidele ja kõrgkoolide algastmele.

Tüüp CD
Tase õpilased
Teema Ajalugu
Autor Eda Maripuu ja Ivo Maripuu
Kirjastus Avita
Aasta 2001
ISBN 998520557X
Hind 56.05 EUR

« Tagasi nimekirja