et | en

Maailmakirjanduse töövihik gümnaasiumile (GTR). 17.-19. sajand

Lisa tellimusse

Tööraamatulaadne töövihik laiendab õpiku käsitlust, lisades taustsüsteemi kujundavaid fakte, sündmusi ning tekste. Eri tüüpi ja mitmetasandilised tööülesanded võimaldavad arendada ning kinnistada õpioskusi, seovad kirjandust keele- ja tekstiõpetusega. Teksti- ja allikaanalüüs, aruteludeks ning väitlusteks valmistumine, kirjalik ja suuline tekstiloome – see on vaid põgus ülevaade võimalustest, mida pakub integreeritud tööraamat.
Kordamine, kokkuvõtete ning üldistuste tegemine (kuni 5 õppetundi kursuse kogumahust) lubab tegelda mahukamate projekt- või loovülesannetega.
Tööraamat on koostatud põhimõttel, et sellest moodustub õpilasele koondmaterjal, st sinna kogutakse tööülesannete täitmise kaudu käsitletava teema põhivara.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Kirjandus
Autor Katrin Kalamees
Kirjastus Avita
Aasta 2009
ISBN 978-9985-2-1502-9
Hind 4.8 EUR

« Tagasi nimekirja