et | en

Mäeotsa lugude tegelusvihik

Lisa tellimusse

„Mäeotsa lugude tegelusvihik“ on komplektis raamatuga „Mäeotsa lood”. Iga loo juurde kuulub tegelusvihikus 3 või 4 lehekülge ülesandeid. Neist esimesel leheküljel on noorematele lasteaialastele mõeldud lihtsamad ülesanded, teiselt ja kolmandalt leheküljelt leiavad meelepäraseid harjutusi koolieelikud ja I kooliastme õpilased. Iga loo juurde kuuluv viimane lehekülg värvimis- ja jutustamisülesandega sobib kõigile.
Logopeed Kristel Lempu koostatud praktilised tegevuskavad teemapäevade läbiviimiseks on lisatud tegelusvihiku lõppu. Tegevuskavad pakuvad ideid mitmete Mäeotsa lugude kasutamiseks nii lasteaias kui kodus ja inspireerivad loodetavasti ka teiste lugude loovat ja praktilist kasutamist.

Tegelusvihikus on ülesandeid emakeele, matemaatika, loodusõpetuse, tööõpetuse (käsitöö) ja terviseõpetuse valdkondadest. Tähelepanu pööratakse:
• käelisele tegevusele – kirjutamine, värvimine, rebimine, joonistamine;
• suulisele eneseväljendusele – jutustamine, fantaseerimine, uute sõnade omandamine;
• teksti mõistmisele – tekstist lähtuvad praktilised tegevuskavad.

Innukat tegelemist ja tegutsemist!
Tüüp töövihik
Tase lapsed
Teema Kirjandus ‣ uuem lastekirjandus
Autor Eda Miljand, Kristel Lempu
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2016
ISBN 9789949492596
Hind 3 EUR

« Tagasi nimekirja